Förvaltning för Företagsfastigheter

Företag

Vår tekniska förvaltning innebär att våra El & VVS-tekniker kommer ut till er industriella eller kommersiella fastighet och gör en fastighetsbesiktning av fastighetsbeståndets el, vvs, ventilation, tekniska installationer, mm.

Photo 1

 

Våra erfarna El & VVS-tekniker gör en inspektion av fastigheten och dess installationer, el, vatten mm., och upprättar tillsammans med er, ett ronderingsschema där vi rekommenderar ett visst underhåll med en viss intervall.

Rondering är en regelbunden tillsyn av fastigheten som utförs av våra kvalificerade fastighetstekniker, där särskilda kontroller görs enligt överenskommelse med er.

 

Rondering är en förebyggande åtgärd som utförs regelbundet för att undvika skador som kan uppstå på fastigheten. Vi kontrollerar fastighetens tekniska installationer, el, vvs, ventilation mm regelbundet så att fel upptäcks och åtgärdas innan de kan orsaka större problem.

 

All kommunikation sker direkt med våra tekniker istället för med mellanhänder – och när ni blir avtalskunder får ni per automatik tillgång till en telefonsupport där ni när som helst kan ringa och ställa frågor om el & vvs installationer.

 

Inom ramarna för vår tekniska förvaltning erbjuder vi också energioptimering samt en dygnet runt el & vvs-jour om akuta problem skulle uppstå.

Anslut er Fastighet
Med Svanströms Fastighetsservice får du

  • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
  • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
  • Kompetens för våtrumsarbeten, renoveringar & ombyggnationer
  • Kostnadsfri telefonsupport året om