Förvaltning för Bostadsrätter

Energioptimering Fastigheter

Värme och energikostnader utgör en stor kostnad för en bostadsrättsförening eller kommersiell fastighet, ofta uppemot 50% av den totala årskostnaden. Därför kan stora besparingar göras genom att energioptimera fastigheten – ofta kan små justeringar leda till markanta energibesparingar.

Photo 1

När vi gör en Energioptimering av en fastighet börjar med en Energidiagnos för att se hur de olika installationerna samverkar, vilka installationer som drar mest energi, och utför funktionskontroller av el, värme och vatten. Vi använder oss av extern mätutrustning för att få aktuell data.

 

Efter diagnosen sammanställer vi rekommendationer på åtgärder. I slutändan är det alltid du som kund som beslutar om vilka av de rekommendationer vi kommer fram till i diagnosfasen som ska åtgärdas.

 

Energioptimering innebär att få de interna installationssystemen att samverka optimalt.

 

Vad innebär själva optimeringen?

Utefter energidiagnosen och det framräknade behovet från funktionskontrollerna kan vi justera parametrar som temperatur, tryck och flöden. Grundtanken är att man kan spara energi genom att fastighetens olika system kan samverka istället för att behandlas som separata system.

 

De åtgärder som krävs varierar självklart från fall till fall, men kan vara enklare justeringar av felinställda installationer såsom injustering av värme och ventilationssystem, men kan också innefatta större åtgärder såsom att byta ut ett värmesystem i fastigheten.

 

Ibland kan fastighetens tekniska installationer helt enkelt vara felinställda eller kräva rengöring, men i äldre fastigheter kan man behöva byta gamla installationer som drar mer energi än nödvändigt.

Energioptimeringar bidrar till sänkta energikostnader och ökar installationernas livslängd.

 

Varför göra en energioptimering?

Genom att säkerställa att installationer samverkar och har optimal drift ökar man också livslängden på tekniska installationer i fastigheten. Under våra energioptimeringar upptäcks också ofta tekniska installationer som drar markant mer energi än vad det behövs – och bara genom att justera dem kan vi sänka energikostnaden.

Anslut er Fastighet
Med Svanströms Fastighetsservice får du

  • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
  • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
  • Kompetens för våtrumsarbeten, renoveringar & ombyggnationer
  • Kostnadsfri telefonsupport året om