Förvaltning för Bostadsrätter

Om oss

Med Svanströms Fastighetsservice får du en heltäckande teknisk förvaltning utan dyra mellanhänder som besparar kostnader och ger kompetent teknisk förvaltning från en enda leverantör.

Photo 1

På så sätt får du all teknisk förvaltning av en och samma leverantör. Kom i direktkontakt med en el & VVS firma istället för att kommunicera med mellanhänder som lägger ut arbete på entreprenad.

 

Vi har 20 års erfarenhet och gör 7500 el & vvs jobb per år. Den kompetensen och erfarenheten gör att vi snabbt kan upptäcka fel & brister i en fastighets el/vvs/ventilation och tekniska installationer och skapa underhållsplaner för att undvika akuta fel och störande avbrott.

 

Vi innehar en rad certifikat för våtrum, el, mm. Som ger oss kompetensen att hantera allt ifrån service av tekniska installationer, till våtrumsarbeten, renoveringar, ombyggnationer mm.

Anslut er Fastighet
Med Svanströms Fastighetsservice får du

  • Kostnadseffektivt fastighetsunderhåll från erfarna El & VVS-tekniker
  • EL & VVS-jour för fastigheten dygnet runt
  • Kompetens för våtrumsarbeten, renoveringar & ombyggnationer
  • Kostnadsfri telefonsupport året om